شگفتی های وفواید آب ازدیدگاه قرآن
51 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه معصومیه
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : صبیحه مشکدار
چکیده پژوهشی که پیش رو دارید به بیان فواید و شگفتی‌های آب از دیدگاه قرآن کریم می‌پردازد که برای توضیح بیشتر آن از روایات شریفه و تحقیقات علمی نیز استمداد شده است. در اين تحقيق ابتدا کلياتي پيرامون آب آمده است (از قبيل معناي لغوي و اصطلاحی، چگونگی پیدایش آب از منظر قرآن و نیز خواص و اقسام آب). بی‌تردید آب یکی از والاترین نعمت‌هایی است که خداوند متعال در اختیار موجودات مادّی قرار داده و طبعاً همین آب آیه و نشانه‌ای از نشانه‌های خالق متعال است که دیدگاه قرآن کریم در مورد این مقوله را بررسی کرده‌ایم. یکی از شگفتی‌هایی که قرآن کریم به آن اشاره دارد و ما مفصّل به آن پرداخته‌ایم آن است که عرش الهی بر آب استوار بوده است و اینکه خلقت موجودات مادّی از آب نشأت گرفته است. در فصول ديگر به آثار و فوايد آب از ديدگاه قرآن پرداخته شده است خواه آثاري که مختص انسان است (همانند فقرزدايي و آب درماني) يا آنکه مشترک بين انسان و ساير موجودات مي‌باشد (مثل رفع تشنگی، غذاسازی و...). در فصل آخر هم به بیان عوامل ازدیاد آب از منظر قرآن کریم و نیز دیدگاه علوم تجربی (با اشاراتی از قرآن بر این دیدگاه‌ها) پرداخته‌ایم. کلید واژه‌ها: آب، ماء، ابر، آسمان، باران، خلقت، دریا، چشمه، برف، زمین.