آسیب شناسی عزاداری
57 بازدید
محل ارائه: سیمای افلاک لرستان محرم1387
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی