امام علی
50 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
مصاحبه کننده : شفقنا
محل مصاحبه : مجمع جهانی اهل بیت
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت شفقنا
تعداد شرکت کننده : 0