مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابوالفضل
نام خانوادگی:خراسانی
پست الکترونیک:akhorasani@yahoo.com
نخصص ها:کلام ، فلسفه

زندگی نامه

ابوالفضل خراسانی دارای تحصیلات سطح 4 رشته تخصصى  کلام اسلامی از حوزه علمیه قم وکارشناسی ارشد فلسفه وکلام اسلامی از دانشگاه باقرالعلوم قم. حدود 8 سال سابقه تدریس درحوزه ودانشگاه و8 سال سابقه پژوهشی در مرکز فرهنگ ومعارف قرآن کریم ودائرةالمعارف علوم عقلی اسلامی، دارای مقاله دردائرة المعارف قرآن کریم وتألیف بهداشت زندگی در پرتو قرآن، احادیث وعلم روز و همکاری با نشریه معارف عقلی وکارشناس برنامه پارسایان رادیو معارف وکارشناس گفتمان دینی در سازمان تبلیغات اسلامى وسابقه تبلیغ وارشاد 15سال.و6سال سابقه مدیریت علمی -اجرایی .سابقه مشاوره درامورازدواج،خانواده،تربیت،جوانان و...